Uncategorized

Balestrand Museum

Statsbygg engasjerte ZENISK til pilotprosjekt for fasadebelysning av Norsk reiselivsmuseum (Askim og Lannto Arkitekter). Fasaden er belyst med skreddersydd gobodesign. Motivet er en tolkning av Balestrands eget fantastiske naturlandskap sett fra fjorden.

Arctic Urban Seminar

Arctic Urban seminar arrangeres for første gang i Tromsø den 14. Januar 2016. Initiativtaker er Kristin Bredal som i samarbeid med og FinFlyt og en gruppe samfunnsengasjerte fag personer, står som arrangør. Det blir inspirerende foredrag med eksempler og erfaringer fra by- og stedsutviklingsprosjekter i Norge. Målet med seminaret er å skape diskusjon, nettverk og samarbeid […]

Slemmestad

ZENISK var en av flere tilbydere for lysplan til byplanleggingen for Slemmestad 2020, og vant anbudskonkurransen for utvikling av lysplan. Stedsutviklingsprosjektet skal utvikle Slemmestad fra «industrikultur til kulturindustri». More information from Lyskultur

Bankplassen

Bankplassen er en av Oslos eldste plasser og ett av få grønne byrom i Kvadriaturen. Til Norges Banks 200 års-jubileum i 2016 skal plassen revitaliseres og oppgraderes. ZENISK og Dronninga landskap vant konkurransen om dette prestisjefulle opdraget med konseptet “Hjertebank”. Mer informasjon

Lyskunst på Tøyen

”Jeg bor i nærheten og jeg har lyst til å leke i snøen under lyset” (Noor AliAamin, 10 år)
ZENISK vant konkurransen ”Lyskunst på Sørli lekeplass” i samarbeid med NullOhm. Åpning var 22. januar med barn, politikere og presse tilstede.

Lillestrøm stasjon

ROM Eiendom engasjerer ZENISK for nytt lyskonsept som skal gi bedre brukeropplevelse, publikumsflyt og vise fram den prisbelønte arkitekturen på stasjonen.

Nygårdsparken

Nygårdsparken har i mange år vært belastet med narkotikaomsetning og dårlig rykte. Grønn Etat ba ZENISK utforme lyskonsept for parken som skal være med å stimulere til økt aktivitet på kveldstid. Renoveringsarbeidet har nå startet.