Ånestad bru i Løten

Ånestad bru i Løten

ZENISK designet en skreddersydd kunstnerisk belysning til museets fasade. Motivet er en stilisert tolkning av utsikten fra fjorden på bygd og fjell i Balestrand.

 

OM: ZENISK har utarbeidet en konsept for belysning av broer langs Rv 3/25 for en konkurranse i sammarbeid med Veidekke og Structor Oslo.

 

LYS: Lysdesignen framhever helheten som skapes av skulpturene i rundkjøringene sammen med broens form og treets materialitet. Belysningen langs hele strekket skal ivareta trafikksikkerhet ved å være tilpasset både biltrafikk og myke trafikanter. Lys skal bidra med å indikere adkomst til kryss og avkjøringer til tettsteder. Hele strekningen skal oppleves trygg, oversiktlig og attraktivt, med tydelige holdepunkter og god orientering. Belysningen skal være tilpasset bruk og natur, slik at den oppleves integrert og hjelper trafikanter med å skjerpe oppmerksomhet på lange monotone strekk.

 

Oppdragsgiver: Veidekke
Entreprenør: Structor Oslo
ARK: Plan1

Illustrasjon: ZENISK

Category

samferdsel