E18 Farris

E18 Farris

Lyskonseptet for broen forsøker å “smelte” broen inn i horisonten i utsiktenmot Farrisvannet

 

OM: Området rundt E18 består av en kompleks situasjon med av- og påkjøring til E18, gangveier, kollektivterminal, underganger, broer og rekreasjonsområder.

 

LYS: Lyskonseptet skiller mellom kjørevei og gangvei ved hjelp av ulike fargetemperaturer. Undergangene får innslag av farget lys for å gi opplevelse til de gående.
Broen har en enkel lyslinje vendt mot boligområdet. Linjen har en avansert dynamisk kontroll som etterligner fargen på himmelen i horisonten og gjentar den i lyskilden.

 

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
LARK: Grindaker

Illustrasjon: ZENISK

Category

samferdsel