Eidsvåg

Eidsvåg

Lysplan for Eidsvåg sentrum skal sammen med nye gater og plasser stramme og forme en tydelig kvartalsstruktur

 

OM: Lysplan for Eidsvåg er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan for Eidsvåg sentrum. Formålet med planforslaget er å utvikle sentrum til et mer bymessig preg. Dette vil si tettere bebyggelse, strammere og tydeligere gatestruktur, samt mer definert parkeringsareal.

 

LYS: Sentrum skal få et strammere uttrykk ved hjelp av lys som binder sammen veier og plasser i sentrum. Det skal legge til rette for aktivitet og rekreasjon i vakre omgivelser. Lys skal invitere til aktivitet også når det er mørkt. Kontakten med fjorden gjennom de vertikale aksene skal styrkes.

 

Oppdragsgiver: Nesset kommune

Illustrasjon: ZENISK

Category

lysplan