Hardanger bru tunnel

Hardanger bru tunnel

Resultatet er en helhetlig løsning hvor effektbelysning, effektivitet og ledelinjer blir integrert i funksjonsbelysningen

 

OM: Hardangerbrua over Hardangerfjorden er blant verdens 10 lengste hengebroer. På nordsiden av fjorden går veien fra bruen inn i Vallaviktunnelen mens den på sørsiden går inn i Butunnelen. Begge tunnelene har rundkjøringer.

 

LYS: Veibelysningen er avskjermet og rettet ned på kjørebane for å unngå blending. Plasseringen til armaturene indikerer overgangen fra rundkjøringene til de ulike løpene. Farget lys belyser taket i rundkjøringene og ved portaler. Belysningen viser frem tunnelarkitekturen samtidig som den indikerer et skift i veiføringen.

 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Foto: Electronova

Category

samferdsel