Kjøpmannsgata i Trondheim

Kjøpmannsgata i Trondheim

“Lag på lag – side om side”, Kjøpmannsgata i Trondheim
Belysning i Kjøpmansgata skal skape en hyggelig atmosfære som inviterer gående ned til gangstrøket og til opphold på Allmenningene. Denne atmosfæren skal ta vare på det historiske miljøet og vise det fram på en romlig og tydelig måte.

 

OM: ZENISK samarbeidet med Asplan Viak for den internasjonale designkonkurransen for Kjøpmannsgata i Trondheim, organisert av norske arkitekter landsforbund (NAL). Blant 28 deltakere vunnet ZENISK og Asplan Viak andre plass.

 

LYS: Tydelig og ryddig plassering av utstyr og lys for trygg ferdsel på øvre del av Kjøpmannsgata gjør at syklister kan bevege seg raskt og effektivt langs hele strekket.. Lys skal gi fokus og miljø til alle fem plassene langs strekket og styrke aksene fra Midtbyen ned mot Allmenningene og elva. Aksene er førende i hierarkiet. For å styrke aksene ytterligere kan en evaluere å gi fasadebelysning til de bygg som ligger i kryssene på øvre nivå for å styrke aksene mot Allmenningene, også andre historiske bygg på øvre del av.

 

LARK: Asplan Viak AS

Illustrasjon: ZENISK

Category

konkurranse