Knarvik sentrum

Knarvik sentrum

“Urban natur” skal styrke Knarvik sin identitet gjennom løysingar kor auka kvalitet i byromma saman med lokalt særpreg ligg til grunn i utforming og utvikling av Knarviks nye sentrum.

 

OM: Lindås kommune har i fleire år arbeidd med utviklinga av regionsenteret Knarvik gjennom utarbeiding av områdeplan for Knarvik sentrum.
Kvalitetsprogrammet utarbeidet av Asplan Viak vektlegg grøn struktur, siktliner, og ein tydeleg kvartalsstruktur som er broten av ei stor og flott Allmenning som bind saman dei blå kvalitetane i sør med dei grøne i nord.

 

LYS: Lyskonseptet “URBAN NATUR” forsøker å skapa ei kjensle av ei omsluttande og samanhengande urban vev om kvelden.
Om dagen skal master og utstyr komplimentere den naturlige omgjevnaden. Lys kan gi denne visjonen en eigen presentasjon og tyding etter mørkrets frambrudd. Lys skal skape et romleg og hyggeleg miljø for brukarane der aktivitet, aksar og stadspesifikke detaljer er framheva. Allmenningen bør får lys for å underbygge og undersøke kordan sjølve rommet kan vise fram seg selv i et tydelig romlig formspråk som gir opplevelse i hyggelig stemning.

 

Oppdragsgiver: Lindås kommune

LARK: Smedsvig Landskapsarkitekter

Illustrasjon: ZENISK

Category

lysplan