Kværnerbyen

Kværnerbyen

Lysdesign er med på å gi Kværnerbyen en tøff moderene identitet som er inspirert av stedets stolte industrihistorie

 

OM: Kværnebyen er historisk et av Oslos viktige industriområder som nå utvikles som ny bydel.

 

LYS: Lysdesignet omfatter innkjøring til Kvernerbyen, det nye torget og utsmykking for hele området. Landskapsdesignet og lysdesignet er inspirert av den industrielle historiske identiten. Dette vises i design som er valgt for master og gjenbruk av stålsøyler. Ved innkjøringen lyssettes vertikale flater for å skape rom og lede fokus inn mot torget. Lysmastene er inspirert av stålkonstruksjoner og lakkert i rød signalfarge.

 

Oppdragsgiver: Lodalen Utvikling

LARK: Asplan Viak

Foto: Philips, ZENISK

Category

urban & landskap