Lagårdskleiva gangbro

Lagårdskleiva gangbro

Lyssettingen skal vise frem broens tre grunnstrukturer så presist som mulig-pylon, wireoppheng og brospenn

 

OM: Lagårdskleiva gangbro er en skråstag-bru med to opphengte spenn båret av en pylon.

 

LYS: Lyssettingen skal vise frem broens tre grunnstrukturer så presist som mulig. Dette gjøres gjennom bevisst bruk av lysfarge og lysvinkel. Arkitekturen skal
være lesbar og gi følelsen av at pylonen bærer broen i et svev. Lyset som viser fram brospennet skal også ivareta det funksjonelle lyset for syklister og gående.

 

Oppdragsgiver: Stavanger kommune

Foto/Illustrasjon: ZENISK

Category

samferdsel