Media City Bergen

Media City Bergen

Store speaialdesignede master skaper blikkfang som gir plassens og media-knutepunktet egen identitet. Mastene tar liten plass på bakken for å tillate mer plass til ferdsel og folkeliv.

 

OM: Media City Bergen er et ledende knutepunkt for medier, media startups, studier og teknologisk innovasjon.

 

LYS: Plassen Vestre Strømkaien, som ligger mellom MCB og Bergen Maritime VGS. er opprustet for å være en hyggelig og innbydende plasss for opphold.
Plassen har fått nytt dekke og store tredimensjonale master er utformet for å skape nysgjerrighet og visuell identitet til plassen.Belysningen skal ivareta god oversikt for ferdsel samt en følelse av trygghet og komfort i en særegen atmosfære i dette omsluttede byrommet. ZENISK har designet de nye mastene.

 

LARK: Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver: Entra Eiendom

Entreprnør: Hent

Produksjon master: Stolper

Foto: Pål Hoff

Category

urban & landskap