Moss lysplan

Moss lysplan

Tittel: Lysstrategi for Moss sentrum

 

OM:

Moss er en by med rik historie og samtidig en by i rivende utvikling med ny jernbanestasjon som vil korte reisetiden til Oslo. Gjennom en helhetlig strategi skal lys styrkes som virkemiddel i byutviklingen av Moss.

LYS:

Lyskonseptet “Moss fra innsiden” skal forsterke funksjon og identitet i Moss sentrum. Identitetsskapere som Sentrumsaksen, Kulturkvartalet, tverraksene mot sjøfronten er spesielt vektlagt i tillegg til utvalgte høydepunkter. Hensikten er å tydeliggjøre akser og sammenhenger, og vise frem de beste kvalitetene i hvert område. Glød innenfra hentes ut i de varme mursteins-fargene og historisk atmosfære i bygg og miljøer.

Mål fra Moss Sentrumsplan fungerer som rettesnor for å knytte tiltakene til den øvrige byutviklingen:

1 – Innhold Tilrettelegge for handel, kultur og rekreasjon ved å skape attraktive miljøer og opplevelser i mørke.

2 – Kvalitet Særskilte «høydepunkter» i sentrum skal løftes dem frem for å styrke byens identitet.

3 – Tilgjengelighet Lys for sirkulasjon i sentrum skal prioritere gående, syklende, kollektivtrafikk med sikkerhet og hyggelig miljø.

4 – Kapasitet Tilrettelegge for bærekraftig tilnærming og effektiv drift med minimum av lysforurensing. Redusere energibruk med bruk av lys-styring.

Moss områder og historie vises frem og oppleves stemningsfulle og like flotte om kvelden, som på dagtid.

Oppdragsgiver: Moss Kommune

Visualiseringer: Zenisk AS

Category: lysplan

 

Category

lysplan