Nesodden

Nesodden

Lyskonseptet skal framheve grønne kvaliteter, forsterke byens identitet og urban utvikling

 

OM: I forbindelse med at Nesodden kommune ønsket å forbedre flere arealer og infrastruktur i flere av kommunens områder, har Zenisk uterbeidet en lysplan som skal være et verktøy til å forbedre utsikt, styrke forbindelser, gi god oversikt, skape miljø, skape møteplasser, markere landemerker og forbedre sikkerheten.

 

LYS: Lysplanen skal bidra til å framheve Nesodden sin identitet. Den skal leve opp til Nesodden kommune sin visjon om å skape et moderne og miljøbevisst sentrum i landelige, grønne omgivelser med nærhet til natur.
Belysningen skal ha et tydelig hierarki som prioriterer myke trafikanter og spesielt barn på vei til skolen. Om kvelden inviterer godt belyste uteområder til bruk for fysisk aktivitet og ferdsel. Målet er å gi oversikt og ryddighet i Nesodden ved å definere gater, å tydeliggjøre bytorg og å skape en balanse mellom biltrafikk og myke trafikkanter.

 

Oppdragsgiver: Nesodden kommune

Category

lysplan