Lysplan for Verdensarven Rjukan – Notodden

Lysplan for Verdensarven Rjukan – Notodden

Historien har vist at det meste er mulig å få til med sterk pionerånd. Verdensarven Rjukan har unik verdi langt ut over lokale og nasjonale grenser.

 

OM: holdt en åpen og anonym konkurranse for lysdesign. Idékonkurransen var støttet av Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, og en lysfaglig jury vurderte de innsendte bidragene for industriarven på Rjukan sammen med Norsk industriarbeidermuseum. Blant åtte innsendte bidrag gikk ZENISK av med seieren for å lyssette industriarven på Rjukan.

 

LYS: ”Spirit of the possible” sin tilnærming er gjennom to kvaliteter: de HARDE og de MYKE. De harde kvalitetene er håndgripelige som natur, arkitektur, kraftstasjon, fabrikkanlegg, industrisamfunnet (company town), transportårer, gater. De myke kvalitetene er de uhåndgripelige som selve historien, menneskers liv, opplevelser, fortellinger og aktiviteter. Lyskonseptet tar utgangspunkt i dette sammenvevde og usynlige forholdet mellom de myke og de harde kvalitetene. Med ny teknologi, og ny tilnærming til bruk av lys, ligger forholdene til rette for  kreative og sofistikerte løsninger.

Universell utforming brukes ikke bare som en ramme, men også en ressurs og en inspirasjon for lyskonseptet.

 

Oppdragsgiver: Industriarven på Rjukan/ Verdensarv senteret

Illustrasjon: ZENISK

Category

lysplan