Sandvika elvepromenade

Sandvika elvepromenade

Elvepromenades varme treverk skal gløde. Rådhusets kontakt til elva understrekes.

 

OM: Sandvika elvepromenade bygges i tre og skal bli et hyggelig oppholdssted for rekreasjon og en attraksjon i bykjernen.

 

LYS: Belysning skal skape en varm og inviterende atmosfære ved å vise fram treverk med varm glød i elvepromenaden. Familie av lykter, med magisk lys, er spesialdesigner for oppholdssoner. Promenaden skal være synlig på avstand fra toget og fra E18. Unge tøffe midlertidige lysinstallasjoner i undergang under E-18.De tverrgående aksene fra sentrum skal tydeliggjøres. Det anbefales å spesielt framheve gangbroen slik at denne kan sees både på avstand og oppleves når du går på boen. Lysdesignet skal adressere horisontale form på broene og styrke tverraksene. Løsningen på broene skal henge sammen med det øvrige kunstutrykket og skreddersys i forhold til dette. Lysstyrke og løsning skal sørge for at broene har en tydelig sammenheng med promenaden og aksene. Belysningen kan være interaktiv dersom det er formålstjenlig.

 

Oppdragsgiver: Bærum kommune

LARK: Dronninga Landskap

RI: Structor Oslo

Møblering: Haugen/Zohar Arkitekter

Illustrasjon: ZENISK

Foto: Tomasz Majewski

Category

urban & landskap