Stavanger sentrum lysplan

Stavanger sentrum lysplan

Stavanger lysplan er utformet med strategier som gir konkrete verktøy for å evaluere løsninger for belysning.

 

OM: I 2019 ble kommunedelplan for Stavanger Sentrum vedtatt. Planen inneholder strategiske plangrep for byutvikling. Stavanger kommune definerte 5 mål for byens belysning i framtiden. Disse er:
• Attraktive opplevelser
• Økt trygghet og fremkommelighet
• Økt orientering i bylandskapet Smart vedlikehold og drift
• Miljøbevisste løsninger
Med utgangspunkt i disse kriteriene har Zenisk utformet en ny strategisk lysplan for Stavanger sentrum.
Prosessen har inkludert omfattende brukermedvirkning i form av workshop, nattevandringer, presentasjoner og diskusjoner
underveis.

 

LYS: Byens særpreg og karakterer styrkes med lys gjennom hensyn til fire identitetsmarkører i Stavanger.
Disse er (1) Breiavatnet, (2) trehusbebyggelsen, (3) Hermetikkbyen som er i rask transformasjon og utvikling, og (4) Vågen med Sjøhusrekken og sjøfronten.
Alle har spesifikke kjennetegn med helt egen utstråling som kan forsterkes i lyskonseptet. Konseptet skal ivareta og forsterke det som er spesielt for hvert sted og fremheve det unike.

 

Oppdragsgiver: Stavanger kommune

Category

lysplan