Stavanger sentrum

Stavanger sentrum

En drømmeaktig uventet tur gjennom en fordybende opplevelse av planeter og stjerner, ord og bilder vil ta besøkeren til et sted fullt med fantasi, minner og magi.

 

OM: ZENISK fikk oppdraget å skape en vinterlys installasjon til Sølvberget i Stavanger. Installasjonen skal bidra til bedre mørketidsopplevelse, den skal feire det unike i dette strøket og være overaskende, men passende. Viktig hensyn var at installasjonen skulle være enkelt å montere med en gang og gjennomføre i faser. ZENISK har brukt et enkelt og forståelig konsept og tema som kan utvikles over flere år.

 

LYS:   “Pust inn og drøm alt ut igjen” er et konsept basert på fortellingene av Andreas Jacobsen. Lysende elementer supplerer den generelle belysningen, og ved å referere til hverandre setter de opp rammen for opplevelsen gjennom rommet uten å være åpenbar. Ved å gå gjennom 4 innganger og hovedtorget, vil besøkende legge merke til hvordan disse elementene er koblet sammen, og stykkene av et subtilt puslespill vil begynne å koble seg til hverandre.

 

Oppdragsgiver: Stavanger Sentrum AS

Foto: ZENISK

Category

urban & landskap