Stavanger forum undergangene

Stavanger forum undergangene

“Lys i undergangene er en leken og interaktiv lysinstallasjon som trigges av passerende fotgjengere og syklister.”

 

OM: Stavanger Forum er et nær 160 dekar stort område i Stavanger med hoteller, næringsbygg, utstillings- og idrettshaller. Området skal være med å profilere Stavanger som vert for nasjonale og internasjonale arrangementer innen idrett, kultur, messe og konferanser. Området er også en del av en sammenhengende grønnstruktur og mjuke trafikanter er prioritert i hele området. Undergangene under Morgedalsveien avgrenser området mot vest og danner viktige bindeledd for gang- og sykkelveiene gjennom hele området.

 

LYS: Den dynamiske lysinstallasjonen som gir lys til undergangene på kvelden er inspirert av skyøtespor i isen og har en relasjon til de tre ishallene som befinner seg i Stavanger Forum området.
Lysinstallasjonen er interaktiv og trigges av bevegelsen til passerende fotgjenger og syklister. Ulike dynamisk skiftende lysscenarier trigges i varme eller kalde farger avhengig av hvilken retning man beveger seg i.

 

Oppdragsgiver: Stavanger Kommune
Landskapsarkitekt: Asplan Viak Stavanger/Rambøll

Foto: ZENISK

Category

lyskunst, urban & landskap