Tøyen 11 plasser

Tøyen 11 plasser

Ved å lyssette fasadene vises miljøet og plassene oppleves lysere og hyggeligere.

 

OM: Sammen med Rodeo arkitekter og SOLA landskapsarkitekter har ZENISK gjennomført byutviklingsprosjektet “Parkløft: Tøyen”.

 

LYS:  Som et strakstiltak prosjekterte ZENISK belysningstiltak for 11 plasser i prosjektområdet. Lyssetting av utvalgte endevegger definerer rom og viser  gatekunst i byromet. Alle løsningene ble testet ut 1:1 på stedet. Presis lysfordeling, god avskjerming og en solid utførelse var viktige faktorer under realiseringen. Det ble tatt spesiell hensyn til nærliggende boliger. Brukermedvirkning: Rodeo arkitekter

 

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bydel gamle Oslo

ARK: Rodeo arkitekter

LARK: SOLA

Foto: ZENISK

Category

urban & landskap