Tromsø Storgata

Tromsø Storgata

Domkirken blir det visuelle tyngdepunktet i Tromsø sentrum i mørketiden. Belysningen skal skape rom og atmosfære langd Storgata.

 

OM: Kirkeparken og Storgata i Tromsø er sentrums viktigste byrom. Kirkenparken er en grønn lunge midt i sentrum med mye gjennomfart og bruk. Hele områdes oppgraderes med nye dekker og ny utforming.

 

LYS: Belysningen for området framhever domkirken som visuelt tyngdepunkt i helheten. Kirken får ny fasadebelysning og parken tilrettelegges for opphold og gjennomfart. Storgata får moderne armatur på mast med funksjonslys og glødende komponent.

 

Oppdragsgiver: Tromsø kommune

LARK: Dronninga Landskap

ARK: HZA

RI: Structor Oslo

Foto: Kristina Schroeder

Category

urban & landskap