Nidelva og kanalen i Trondheim

Nidelva og kanalen i Trondheim

Lyskonseptet – FØLG HJERTET – skal forsterke historisk identitet, grønne kvaliteter og urban utvikling.

 

OM: Trondheim kommune har igangsatt prosjektet en Blå tråd for å gjøre Kanalen og Nidelva mer tilgjengelig for byens borgere. Prosjektområdet spenner over nesten 5 km langs kanalen og Nidelva. Marinen, som er parken som anslutter til Nidarosdomen skal tilrettelegges for bruk om kvelden uten at utsikt til Nidarosdomen forstyrres.

 

LYS: Bevisst bruk av lys skal gjøre elverommet mer tilgjengelig og gi økt trivsel og trygghet for den enkelte. Lysplanen skal fremheve de ulike stedenes karakter og egenart. I dag er elveromemt mørkt, det ønsker man å bevare. Mørket skal ivaretas gjennom å kontrollerte refleksjoner til vannet. De historiske fasadene skal svakt lyses opp på bestemte tidspunkt. Dette skal legge tilrette for å gi en ny dimensjon av opplevelse av stedene langs elva.

 

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Foto: ZENISK

Category

fasade, lysplan