Geiranger Lysplan

ABOUT: 

Geiranger lysplan er en del av verdiskapingsprosjektet «Lys i tunellen». Hensikten med planarbeidet er å utforske hvordan lys kan bidra til å skape et attraktivt bosted og trivsel i mørketida, og i tillegg utvikle Geiranger til en destinasjon også i den mørke årstida. Verdensarven og Geirangers særpreg skal ivaretaes i lyskonsepter. Målet med lysplanen er belysning som fungerer godt både for innbyggerne som ønsker mer lys, og for besøkende som ønsker mørke med uhindret utsikt til Melkeveien.

LIGHT: 

En reise i tid og sted! Veien i Geiranger slynger seg smalt nedover bratt terreng mellom de 4 platåene hvor folk bor. Plassen Geiranger er vertikal, den strekker seg fra fjordens speil, og høgt opp mot fjellets topp. Dette skaper drama og andre typer hensyn enn de en vanligvis møter når lys skal planlegges. Konseptet tar hensyn til fastboende som trenger lys gjennom en mørk høst og vinter. Samtidig er det ønskelig å forlenge skuldersesongene for besøkende ved blant annet å utforske «Dark sky» turisme, og andre aktiviteter som passer med klima om høsten og våren. Belysningskonseptet fokuserer på to hovedprinsipper: fascinerende naturlige omgivelser og trygg turopplevelse.

Client:

Stranda kommune v /

Einar Lied

YEAR:

2022-23