ZENISK tok storeslem! Dobbel Vinner av Norsk lyspris 2020

ZENISK tok storeslem! Dobbel Vinner av Norsk lyspris 2020

Zenisk vant 2 x Norsk Lyspris 2020 og 1 hederlig omtale.

“Vi er utrolig stolte over anerkjennelsen vi har mottatt for disse flotte prosjektene. Når vi har gode oppdragsgivere, som Stavanger kommune for Stavanger lysplan, Bærum kommune for Sandvikslykta, og AVA Eiendom for Karl Johansgate 14, kan vi levere til vårt fulle potensiale. Vårt fagfelt er smalt, men utforming av lys er så utroligviktig for alt vi ser og opplever, og for vårt velvære. Derfor takker vi våre oppdragsgivere som forstår denne verdien og tar den på alvor”

Kristin Bredal, designsjef og daglig leder i Zenisk.

Beste produkt/teknologisk løsning: Sandvikslykta for Sandvika Elvepromenade

Juryens begrunnelse:
Bærum Kommune har trykket Sandvikslykta til sitt brystog serhvilken verdi lys-og materialkvalitet kan tilføre et byrom med tanke påatmosfære og identitet. Her har teamet klart å skape en ny identitet med envakker og nytenkende armaturserie som vi ikke har sett før. Belysningenanimerer elvepromenaden der det funklende lyset møter elvespeilet. Med entidløs design basert på bruk av tredimensjonale rektangulære formerkombinerer lykten det dekorative og vakre med funksjonell belysning. Juryenmener at en ny klassiker er født med Sandvikslykta.

 

Åpen klasse: Stavanger sentrum lysplan

Juryens begrunnelse:
Stavanger lysplaner et eksempel på en megetprofesjonell utforming av en lysplan. Den har på mesterlig vis analysert ogstrukturert et komplekst prosjektområde. Planen har fanget karakteren til deulike bydelene av Stavanger sentrum i en lysplan som peker ut en strategiskretning for byens belysning i de fremtidige år. Dette fremstår nærmest som enlærebok i lysplan som alle byer trenger og viser hvordan en kan tenke strategiskmed lys og legge en plan som er stedsriktig, funksjonell og gjennomførbar.Stavanger lysplan eret godt eksempel til etterfølgelse.