Ulsteinvik

Ulsteinvik

Ulsteinvik skal speile seg vakkert i fjorden etter mørkets frembrudd

 

OM: Ulsteinvik gjennomgår utvikling fra tettsted til småby. Sentrum ligger vakkert til ved fjorden.

 

LYS: Målet med lysplanen er at all belysning skal være blendfri og ha lysfarge bestemt ut fra funksjon og hierarki. Viktige ferdselsårer tydeliggjøres ved bevisst bruk av lysfarge og mastehøyder. Myke trafikanter prioriteres. Bevisst holdning til bruk av energi gjennom lysfordeling og styring.

 

Oppdragsgiver: Ulsteinvik kommune

LARK: Cubus arkitekter

Illustrasjon: ZENISK

Category

lysplan